Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa
Rychlé vyhodnocení online
Komplexní vyhodnocení

Základní pojmy: Záznamový list sesuvu

Formulář (pasport) – dokumentace popisu objektu svahových nestabilit

Položka 
IČíslo svahové deformaceKaždá svahová deformace má své jedinečné značení pouze v rámci mapového listu.
IIČíslo mapového listuKaždá svahová deformace je zakreslena na mapovém listu základní kartografické sítě v měřítku 1:10 000.
IIIOkresPro regionální zatřídění svahové deformace slouží pole okres.
IVLokalizace GPSPřesná lokalizace svahové deformace podle GPS se vztahuje vždy k nejvyššímu bodu v odlučné oblasti svahové deformace.
VAutor a instituceJméno geologa a instituce, který daný jev popsal a zanesl do databáze. Nejedná se tedy o autora, který jev popsal poprvé.
VIDatum rekognoskaceUvádí se měsíc a rok dokumentace každé svahové deformace, aby bylo možno sledovat deformaci v čase. Aktivita může klesat, narůstat.
VIISvahová deformace
 • samostatná
 • složená
 • součást složené svahové deformace
VIIIDruh svahové deformaceKlasifikace tělesa deformace dle mechanismu pohybu.
 • forma odsedání a řícení
 • skalní lavina
 • proud
 • sesuv
 • formy rozvolnění
 • přípovrchové ploužení (creep)
 • složená svahová deformace (kombinace více výše uvedených typů)
IXDélka (m)Přímá vzdálenost od nejvyšších bodu svahové deformace po bod nejníže položený.
XŠířka (m)Vzdálenost mezi okraji svahové deformace přibližně kolmá na směr pohybu.
XIPlocha (m2)Udává se pouze u svahových deformacích zobrazených v mapě jako polygon. U bodových sesuvů (tedy menších rozměrů) není plocha dopočítána.
XIISvahová deformace dle hloubky porušení / postiženíNa základě odhadnuté svislé vzdálenosti mezi povrchem a bází svahové deformace.
 • mělká (1 až 5 m)
 • středně hluboká (5 až 50 m)
 • velmi hluboká (více než 50 m)
 • neznámá
XIIISklon svahuPrůměrný sklon původního neporušeného svahu.
XIVAktivní faktory vznikuZa aktivní faktory vzniku jsou považovány ty, které spustí vznik svahového pohybu, jsou přímou příčinou – tzv. „trigger“.
 • srážky a nasycení vodou
 • seizmické otřesy
 • změna geometrie svahu vodní erozí
 • antropogení činnost
 • nejasné
XVSložení akumulace (litologie)Litologické složení akumulace je odvozeno ze základní geologické mapy v měřítku 1:50 000.
XVIFáze vývoje – prognózaDle kinematiky dané S.N. lze odhadnout, ve které fázi pohybu se nachází.
 • iniciální (k hlavnímu pohybu teprve dojde)
 • rozvinutá
 • finální (těleso již nemá prostor k dalšímu pohybu)
 • nezjištěná
XVIIStupeň aktivityPodle stupně aktivity lze rozlišit svahové deformace:
 • aktivní (k pohybu došlo během posledního roku až pěti let od rekognoskace)
 • dočasně uklidněná (svahová deformace má stále čerstvou morfologii, k pohybu došlo v řádu několika let, desítek až stovek let)
 • zastavená (k pohybu došlo řádově před tisíci lety, morfologické projevy jsou nezřetelné)
 • stabilizovaná (pohyb zastaven sanačními opatřeními)
XVIIISanační opatřeníZda a jaké byly provedeny sanační opatření k zastavení/omezení pohybu.
XIXVyužití územíVyužití území („land use“) je použito do statistické analýzy. Je důležité z pohledu dalšího vývoje svahových nestabilit a jejich možných následků. Je možno vybírat z polí les – křoví (houští) – pastviny, louky – pole – zástavba – jiné.
XXOhrožené objektyLze uvést objekty, které jsou v případě znovuoživení svahových pohybů ohroženy, nebo objekty, které už byly pohyby v minulosti porušeny či zničeny. Jde o domy, silnice, cesty, dálkovody (elektrické vedení) či jiné specifické stavby (turistické atrakce, provoz lomů apod.).
XXIStupeň nebezpečíSubjektivní zařazení autorem do jedné ze tří kategorií – nízký – střední – vysoký stupeň. Lze uplatnit „semaforový“ systém, kdy zelená znamená nízký stupeň nebezpečí (A), oranžová upozorňuje na možné (střední stupeň) nebezpečí (B) a červená dává stop jakýmkoli aktivitám v okolí svahové deformace a značí vysoký stupeň nebezpečí (C).
XXIIPoznámky, doporučeníZde lze uvést stručný slovní popis svahové deformace, který nelze vyjádřit v žádném z předchozích polí. Slouží také jako doporučení uživatelům, co mají dělat v případě aktivizace jevu.
XXIIIFotodokumentacePokud je k dispozici digitální fotografie, přikládá se.
XXIVRešerše, literaturaStarší záznamy, Geofond.
Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa