Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa
Rychlé vyhodnocení online
Komplexní vyhodnocení

Registr svahových nestabilit Registr svahových nestabilit

Popis registru

Registr svahových nestabilit, spravovaný Českou geologickou službou, poskytuje volné a stálé on-line harmonizované, odborně zpracované a aktualizované údaje o svahových deformacích, obecně nazývaných sesuvech. Registr si klade za cíl přispět k prevenci a eliminaci následků přírodních geologických procesů. Kliknutím na odkaz níže se dostanete přímo do mapové aplikace registru svahových nestabilit, kde můžete v uživatelsky jednoduchém a intuitivním prostředí získat informace o požadovaném území a v případě existence sesuvů v tomto území také informace o zaznamenaném sesuvu.

VSTUPTE DO REGISTRU SESUVŮ

Objevili jste sesuv, který není v databázi? Prosíme o jeho nahlášení.

NAHLÁŠENÍ NOVÉHO SESUVU

Základní práce s mapovou aplikací

Kolečkem myši – zoom + zoom -
Levým tlačítkem myši (podržení) – posunování mapy
Levým tlačítkem myši (klik) – kliknutím na polygon sesuvu získám základní informace

Více na http://www.geology.cz/svahovenestability.

Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa