Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa
Rychlé vyhodnocení online
Komplexní vyhodnocení

Základní pojmy: Faktory vzniku sesuvu

Aktivní faktory vzniku

Za aktivní faktory vzniku jsou považovány ty, které spustí vznik svahového pohybu, jsou přímou příčinou – tzv. „trigger“.

Pasivní faktory vzniku

Za pasivní faktory jsou považovány nastavené podmínky, díky nimž může sesuv vznikat. Mezi takové vhodné podmínky pro vznik sesuvu patří:

Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa