Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa
Rychlé vyhodnocení online
Komplexní vyhodnocení

Katalogové listy: vše

Průzkum

Geotechnický/inženýrsko-geologický průzkum

Geodetické zaměření sesuvu (1.1.1)
Mapování oblasti (1.1.2)
Vrty jádrové (1.1.3)
Vrty plnoprofilové (1.1.4)
Kopané sondy (1.1.5)
Statická penetrace (1.1.6)
Dynamická penetrace (1.1.7)

Hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický průzkum (1.2.8)

Laboratoře

Stanovení zrnitosti zemin (1.3.9)
Krabicová smyková zkouška (1.3.10)
Triaxiální zkouška (1.3.11)
Stanovení stlačitelnosti (1.3.12)
Laboratorní stanovení propustnosti (1.3.13)

Geofyzikální metody

Geoelektrické metody (1.4.14)
Geoelektrické odporové metody (1.4.76)
Georadar (1.4.77)
Seismické metody (1.4.15)
Seismická metoda MRS (1.4.78)
Seismická metoda RXS (1.4.79)
Seismické profilování (SEP) (1.4.80)
Seismoakustika (1.4.81)
Mikrogravimetrie (1.4.16)

Monitoring

Měření přetváření povrchu

Trigonometrie (2.5.17)
Technická nivelace (2.5.18)
Přesná nivelace (2.5.19)
Velmi přesná nivelace (2.5.20)
Statická metoda GPS (2.5.21)
Kinematická metoda GPS (2.5.22)
Fotogrametrie (2.5.23)
Laserové skenování (2.5.24)
Satelitní snímkování (2.5.26)
Pásmová extenzometrie (2.5.27)

Měření deformací v hloubce

Extenzometrie (2.6.28)
Přesná inklinometrie (2.6.29)
Magnetická extenzometrie (2.6.30)
Křehké vodiče (2.6.31)

Měření vodního režimu

Měření HPV (2.7.32)
Měření vydatnosti odvodňovacích prvků (2.7.33)
Měření pórových tlaků (2.7.34)

Sledování deformací dotčených konstrukcí

Náklonoměry (2.8.35)
Deformometry (2.8.36)
Sádrové terče (2.8.37)
Kontrolní sklíčka (2.8.38)
Tlakové podušky (2.8.39)
Dynamometry (2.8.40)

Sanace

Úprava geometrie svahu

Odtěžení s ponecháním dozvuků pohybů (3.9.41)
Zemnící lavice + stabilizační přísypy (3.9.42)
Odtěžení + svahování (3.9.43)
Odtěžení + náhrada kamenným záhozem (3.9.44)
Odtěžení + náhrada vyztuženou konstrukcí (3.9.45)
Odtěžení + celková remodelace území (3.9.46)

Odvodnění

Povrchové odvodnění (3.10.47)
Drenážní žebra (3.10.48)
Horizontální odvodňovací vrty (hov) (3.10.49)
Čerpací studně (šachty) (3.10.50)
Drenážní štoly (3.10.51)

Technické stabilizační opatření (silové prvky)

Hřebíkování a zemní kotvy (3.11.53)
Záporové pažení (3.11.54)
Mikrozáporové pažení (3.11.55)
Štětovnicové stěny (3.11.56)
Pilotové stěny (3.11.57)
Stěny z tryskové injektáže (3.11.58)
Podzemní stěny (3.11.59)
Gabionové stěny (3.11.60)
Opěrné zdi (3.11.61)
Prefabrikovaná ŽB konstrukce (3.11.62)

Ochrana svahu před erozí a zvětráváním

Gabionové rohože (3.12.63)
Ochrana lomovým kamenivem (3.12.64)
Protierozní sítě (3.12.65)
Hydroosev, rostlinný porost (3.12.66)

Údržba

Údržba (3.13.67)

Speciální metody

Injektáž (3.14.68)
Metoda kontrolovaného odstřelu (3.14.69)
Biotechnická sanace (3.14.70)
Elektroosmóza (3.14.71)

Přístrojová a strojní realizace

hydraulické rozpojování hornin a konstrukčních prvků

E2 (5.16.110)

nákladní autodoprava

AD410T45 (5.17.123)

přístrojové geodetické zaměření

FET 405K (5.18.119)

ruční řezání a kácení

CS 30/35 (5.19.111)
Husqvarna 365 (5.19.112)

strojní hydraulické bourání

C3 (5.20.104)
C9 (5.20.106)

strojní jádrové vrtání

DD350 (5.21.118)

strojní ponorné čerpání

P3000G (5.22.114)

strojní ponorné příklepové vrtaní

VKP110 (5.23.103)

strojní štěpkování

ELIET SUPER PROOF 2000 (5.24.108)
ELIET SUPER PROOF 2000 CC (5.24.109)

strojní těžení

CAT307B (5.25.107)
JCB 3CX (5.25.117)
CAT307B (5.25.121)

strojní tlakové injektování

C6 (5.26.113)

strojní tryskání

Victor 800 (5.27.124)

strojní výroba el. energie

MGP4500 (5.28.115)

strojní výroba tlaku

IR 12/56 (5.29.116)

strojní vzduchové bourání

SKA12B (5.30.102)
BKA20 (5.30.105)

strojní vzduchové příklepové vrtání

LVE70 (5.31.100)
SIG MOUNTY 2000/91H (5.31.101)

strojní zdvihání

GMK 2035 (5.32.122)

strojní zemní práce

CATD6RXL (5.33.120)
Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa