Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa
Rychlé vyhodnocení online
Komplexní vyhodnocení

Katalogové listy: Monitoring

Měření přetváření povrchu

Trigonometrie (2.5.17)
Technická nivelace (2.5.18)
Přesná nivelace (2.5.19)
Velmi přesná nivelace (2.5.20)
Statická metoda GPS (2.5.21)
Kinematická metoda GPS (2.5.22)
Fotogrametrie (2.5.23)
Laserové skenování (2.5.24)
Satelitní snímkování (2.5.26)
Pásmová extenzometrie (2.5.27)

Měření deformací v hloubce

Extenzometrie (2.6.28)
Přesná inklinometrie (2.6.29)
Magnetická extenzometrie (2.6.30)
Křehké vodiče (2.6.31)

Měření vodního režimu

Měření HPV (2.7.32)
Měření vydatnosti odvodňovacích prvků (2.7.33)
Měření pórových tlaků (2.7.34)

Sledování deformací dotčených konstrukcí

Náklonoměry (2.8.35)
Deformometry (2.8.36)
Sádrové terče (2.8.37)
Kontrolní sklíčka (2.8.38)
Tlakové podušky (2.8.39)
Dynamometry (2.8.40)
Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa