Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa
Rychlé vyhodnocení online
Komplexní vyhodnocení

Katalogové listy: Průzkum

Geotechnický/inženýrsko-geologický průzkum

Geodetické zaměření sesuvu (1.1.1)
Mapování oblasti (1.1.2)
Vrty jádrové (1.1.3)
Vrty plnoprofilové (1.1.4)
Kopané sondy (1.1.5)
Statická penetrace (1.1.6)
Dynamická penetrace (1.1.7)

Hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický průzkum (1.2.8)

Laboratoře

Stanovení zrnitosti zemin (1.3.9)
Krabicová smyková zkouška (1.3.10)
Triaxiální zkouška (1.3.11)
Stanovení stlačitelnosti (1.3.12)
Laboratorní stanovení propustnosti (1.3.13)

Geofyzikální metody

Geoelektrické metody (1.4.14)
Geoelektrické odporové metody (1.4.76)
Georadar (1.4.77)
Seismické metody (1.4.15)
Seismická metoda MRS (1.4.78)
Seismická metoda RXS (1.4.79)
Seismické profilování (SEP) (1.4.80)
Seismoakustika (1.4.81)
Mikrogravimetrie (1.4.16)
Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa