Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa
Rychlé vyhodnocení online
Komplexní vyhodnocení

Katalogové listy: Sanace

Úprava geometrie svahu

Odtěžení s ponecháním dozvuků pohybů (3.9.41)
Zemnící lavice + stabilizační přísypy (3.9.42)
Odtěžení + svahování (3.9.43)
Odtěžení + náhrada kamenným záhozem (3.9.44)
Odtěžení + náhrada vyztuženou konstrukcí (3.9.45)
Odtěžení + celková remodelace území (3.9.46)

Odvodnění

Povrchové odvodnění (3.10.47)
Drenážní žebra (3.10.48)
Horizontální odvodňovací vrty (hov) (3.10.49)
Čerpací studně (šachty) (3.10.50)
Drenážní štoly (3.10.51)

Technické stabilizační opatření (silové prvky)

Hřebíkování a zemní kotvy (3.11.53)
Záporové pažení (3.11.54)
Mikrozáporové pažení (3.11.55)
Štětovnicové stěny (3.11.56)
Pilotové stěny (3.11.57)
Stěny z tryskové injektáže (3.11.58)
Podzemní stěny (3.11.59)
Gabionové stěny (3.11.60)
Opěrné zdi (3.11.61)
Prefabrikovaná ŽB konstrukce (3.11.62)

Ochrana svahu před erozí a zvětráváním

Gabionové rohože (3.12.63)
Ochrana lomovým kamenivem (3.12.64)
Protierozní sítě (3.12.65)
Hydroosev, rostlinný porost (3.12.66)

Údržba

Údržba (3.13.67)

Speciální metody

Injektáž (3.14.68)
Metoda kontrolovaného odstřelu (3.14.69)
Biotechnická sanace (3.14.70)
Elektroosmóza (3.14.71)
Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa