Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa
Rychlé vyhodnocení online
Komplexní vyhodnocení

Aktualita Aktualita

18.11.2014 / Sanace D8

Sanace D8 Foto:

Zadal: ČGS

Po dlouhých měsících příprav a předchozích průzkumů byly dne 18. listopadu 2014 zahájeny za účasti Ministra financí A. Babiše a dalších dvou ministrů, dopravy a životního prostředí, sanační práce na sesuvu D8 u Dobkoviček. V rámci tzv. I. etapy je navrženo především odtěžování sesuvných hmot v oblasti vrchní partie sesuvu - v lomu Dobkovičky, tak aby svou vahou nezatěžovaly spodní část sesuvu. Zemina se bude postupně odtěžovat po jednotlivých etážích v projektem předepsaném sklonu. Odtěžená zemina v plánovaném objemu až 100 000 m3 se bude odvážet na konstrukční náspy stavby D 805 nebo na určenou skládku. Součástí této etapy je také odvodňovací příkop, který bude zachytávat srážkovou vodu odtékající z plató lomu Dobkovičky bezpečně mimo sesuvu. Tato etapa by měla být dokončena na jaře a následně na ni naváže etapa II., která zabezpečí vlastní těleso dálnice.

Návrat na aktuality.

Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa