Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa
Rychlé vyhodnocení online
Komplexní vyhodnocení

Aktualita Aktualita

15.4.2014 / Průzkum sesuvu na zavalené dálnici D8 byl zahájen

Průzkum sesuvu na zavalené dálnici D8 byl zahájen Foto: ČGS

Zadal: Petr Kycl, ČGS

Dne 14. dubna byly zahájeny průzkumné práce na sesuvu D8, km 56,300-56,500. Ve výběrovém řízení uspělo s nejnižší podanou cenou Sdružení D 0805 sesuv firem AZ CONSULT spol s.r.o. – BauGeo s.r.o. Průzkum je realizován podle projektové dokumentace České geologické služby a sestává z realizace celkem 12 vrtů, z nichž bude 5 vystrojeno jako hydrogeologické pozorovací a 5 jako inklinometrické. Vrtné práce jsou doplněny o geofyzikální průzkum v podobě mělké refrakční seismiky, magnetometrie a souboru geoelektrických metod a v každém vrtu bude prováděna karotáž. Samostatně se řeší hydrogeologický průzkum. Oblast sesuvu byla také zaměřena leteckým snímkováním s vysokým rozlišením (3 cm/pixel), ze kterého jsou generovány podrobné vrstevnicové mapy a modely povrchu.

Návrat na aktuality.

Základní pojmy Katalogy Registr svahových nestabilit Legislativa